• Sale!
  ECO SERIES 38 MM 12k TWILL

  ECO SERIES 38 MM 12k TWILL

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  ECO SERIES 38 MM 12k TWILL

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  เหมาะสำหรับนักปั่นที่เริ่มต้น หรือปั่นเป็นงานอดิเรก และอยากลองเข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกเหวี่ยงของล้อคาร์บอน หรือนักปั่นที่เน้นสายแฟชั่นแต่งรถให้สวยงาม ในราคาสบายกระเป๋า

   

 • Sale!
  ECO SERIES 38 MM UD

  ECO SERIES 38 MM UD

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  ECO SERIES 38 MM UD

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  เหมาะสำหรับนักปั่นที่เริ่มต้น หรือปั่นเป็นงานอดิเรก และอยากลองเข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกเหวี่ยงของล้อคาร์บอน หรือนักปั่นที่เน้นสายแฟชั่นแต่งรถให้สวยงาม ในราคาสบายกระเป๋า

   

 • Sale!
  ECO SERIES 38/50 MM 12k TWILL

  ECO SERIES 38/50 MM 12k TWILL

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  ECO SERIES 38/50 MM 12k TWILL

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  เหมาะสำหรับนักปั่นที่เริ่มต้น หรือปั่นเป็นงานอดิเรก และอยากลองเข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกเหวี่ยงของล้อคาร์บอน หรือนักปั่นที่เน้นสายแฟชั่นแต่งรถให้สวยงาม ในราคาสบายกระเป๋า

   

 • Sale!
  ECO SERIES 38/50 MM UD

  ECO SERIES 38/50 MM UD

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  ECO SERIES 38/50 MM UD

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  เหมาะสำหรับนักปั่นที่เริ่มต้น หรือปั่นเป็นงานอดิเรก และอยากลองเข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกเหวี่ยงของล้อคาร์บอน หรือนักปั่นที่เน้นสายแฟชั่นแต่งรถให้สวยงาม ในราคาสบายกระเป๋า

   

 • Sale!
  ECO SERIES 50 MM 12k TWILL

  ECO SERIES 50 MM 12k TWILL

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  ECO SERIES 50 MM 12k TWILL

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  เหมาะสำหรับนักปั่นที่เริ่มต้น หรือปั่นเป็นงานอดิเรก และอยากลองเข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกเหวี่ยงของล้อคาร์บอน หรือนักปั่นที่เน้นสายแฟชั่นแต่งรถให้สวยงาม ในราคาสบายกระเป๋า

   

 • Sale!
  ECO SERIES 50 MM UD

  ECO SERIES 50 MM UD

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  ECO SERIES 50 MM UD

  ฿19,500.00 ฿14,900.00

  เหมาะสำหรับนักปั่นที่เริ่มต้น หรือปั่นเป็นงานอดิเรก และอยากลองเข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกเหวี่ยงของล้อคาร์บอน หรือนักปั่นที่เน้นสายแฟชั่นแต่งรถให้สวยงาม ในราคาสบายกระเป๋า

   

 • Sale!
  ECO SERIES 60/88 MM 12k TWILL

  ECO SERIES 60/88 MM 12k TWILL

  ฿21,500.00 ฿16,900.00

  ECO SERIES 60/88 MM 12k TWILL

  ฿21,500.00 ฿16,900.00

  เหมาะสำหรับนักปั่นที่เริ่มต้น หรือปั่นเป็นงานอดิเรก และอยากลองเข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกเหวี่ยงของล้อคาร์บอน หรือนักปั่นที่เน้นสายแฟชั่นแต่งรถให้สวยงาม ในราคาสบายกระเป๋า

   

 • Sale!
  ECO SERIES 60/88 MM UD

  ECO SERIES 60/88 MM UD

  ฿21,500.00 ฿16,900.00

  ECO SERIES 60/88 MM UD

  ฿21,500.00 ฿16,900.00

  เหมาะสำหรับนักปั่นที่เริ่มต้น หรือปั่นเป็นงานอดิเรก และอยากลองเข้ามาสัมผัสกับความรู้สึกเหวี่ยงของล้อคาร์บอน หรือนักปั่นที่เน้นสายแฟชั่นแต่งรถให้สวยงาม ในราคาสบายกระเป๋า