fbpx

Contact us

บริษัท พณิชกิจ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
43/33 ถนนริมทางรถไฟสายแม่กลอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561015671 T. 083 850 0030

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการขาย
สำหรับคำถามทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการรับประกัน การเรียกเก็บเงิน คำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และอื่นๆ
T. 083 850 0030

Loading quick view